ขอบคุณสำหรับการจอง ระบบได้บันทึกข้อมูลของคุณแล้ว

ขอบคุณสำหรับการจอง ระบบได้บันทึกข้อมูลของคุณแล้ว

วิธีการชำระเงิน

  1. ชำระมัดจำ 50% ภายใน 24 ชั่วโมง
    • บัญชีธนาคารกรุงเทพ
      ชื่อบัญชี บ้านต้นไม้แม่แมะ
      เลขที่บัญชี 967-0-19454-8
  2. ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางเพจ

*หากท่านไม่ได้อีเมล กรุณาตรวจสอบใน spam หรือ junk mail อีกครั้ง