บ้านต้นไม้แม่แมะ

อุ๋ย (36 pax) ชั้นล่าง ห้องน้ำนอกห้องนอน